فصلنامه کواترنری ایران- راهنمای نگارش مقاله
فرم تعهد نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/29 | 
 برای دریافت فرم تعهد نامه اینجا را کلیک کنید.
برای دریافت فرم تعارض منافع اینجا کلیک کنید. 

توجه: طبق دستورالعمل وزارت علوم، تکمیل فرم ها اجباری است.

 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه کواترنری ایران:
http://journal.iranqua.ir/find.php?item=1.48.46.fa
برگشت به اصل مطلب