فصلنامه کواترنری ایران- درباره نشریه
اعتبار علمی- پژوهشی فصلنامه کواترنری ایران طی ابلاغیه ی شماره ی 64634/18/3/ مورخ 20/03/94 مرکز سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم و تحقی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعتبار علمی- پژوهشی فصلنامه کواترنری ایران طی ابلاغیه ی شماره ی 64634/18/3/ مورخ 20/03/94 مرکز سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری اعلام شده است. نشانی : البرز،کرج،میدان استاندارد،مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور پست الکترونیک:
Irqua2014gmail.com

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه کواترنری ایران:
http://journal.iranqua.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب