فصلنامه کواترنری ایران- هزینه های داوری و چاپ
راهنمای ارسال هزینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/15 | 
بدین وسیله به استحضار کلیه  نویسندگان محترم می­رساند هزینه  چاپ  مقاله درفصلنامه علمی- پژوهشی کواترنری برای مقالات دارای تعداد صفحات استاندارد (۱۵ صفحه) ۳۰۰ هزار تومان می باشد. برای مقالات دارای تعداد صفحات بیشتر، به ازای هر صفحه ۱۵۰۰۰ تومان( پانزده هزار تومان) دریافت می شود.

مبلغ فوق الذکررا می توانید به شماره حساب بانک ملی ایران ۰۱۰۲۸۳۹۰۱۷۰۰۳ و یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۴۷۴۰۱۴۵۴۶  به نام دکتر قریب واریز نموده و تصویر فیش واریزی را به ایمیل فصلنامه ارسال کنید: irqua۲۰۱۴gmail.com.


و یا:

بصورت مستقیم از طریق درگاه وبسایت فصلنامه ارسال و بارگزاری شود .

 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه کواترنری ایران:
http://journal.iranqua.ir/find.php?item=1.115.49.fa
برگشت به اصل مطلب